KUJAWSKI -

Do zwrotu pozostało : 8300 paragonów

Zdjęcie nie powinno przekraczać wielkości 5MB i musi być wykonane w jednym z formatów: .jpg, .png, .pdf

Znajdujący się z prawej strony paragonu, obok daty dokonania zakupu

Czy zdecydujesz się na ponowny zakup oleju Kujawski 3 ziarna?

Jakiej był pojemności olej zakupiony przez Pana / Panią?

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami pod adresem promocjakujawski@streetcom.pl

* Proszę wypełnić pola wymagane

** Zgoda dobrowolna, lecz niezbędna do udziału w Promocji

Informujemy, że Państwa dane podane w powyższym formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa, w celach związanych przedmiotowo z Promocją „Wypróbuj za darmo”, tj. w celach związanych z przyjmowaniem Zgłoszeń, ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania zwrotu, dokonania zwrotu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami. Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 punk b), c) i f) RODO. Dane będą przechowywane tak długo, jak to będzie niezbędne do zrealizowania celu, nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończenia Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; prawo dostępu do danych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod tym adresem: „Obowiązek Informacyjny”.
 1. Administratorem danych osobowych jest STREETCOM POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000717688, o kapitale zakładowym 10 000 zł., Regon 369491390, NIP: 525-273-97-18; adres e-mail: promocjakujawski@streetcom.pl.
 2. Podane dane:
  1. nie będą udostępniane innym odbiorcom (jednakże mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora Promocji wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo);
  2. nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  3. będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Promocji, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji, wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego;
  4. będą przetwarzane w sposób obejmujący ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym oraz adresy IP.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w Promocji.
 5. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Przetwarzanie danych będzie odbywało się na podstawie:
  1. art. 6, ust. 1, pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  2. art. 6, ust. 1, pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązki wynikające z prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej i księgowej);
  3. art. 6, ust. 1, pkt f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – obrona przed ewentualnymi roszczeniami, prowadzenie badań statystycznych i badań opinii.
 7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W celu kontaktu z inspektorem ochrony danych skorzystać należy z następujących danych:

Daniel Wieszczycki

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Streetcom Poland Sp. z o.o.

ul. Foksal 16

00-372 Warszawa

streetcom@streetcom.pl

 

  1. Przekazywanie danych

 

 1. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów trzecich, informacje
  dotyczące Pani/a aktywności w Serwisie lub skierowanych do Administratora zapytań mogą być
  ujawniane:

  • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do utrzymania Serwisu i
   korzystania z jej funkcjonalności, w tym m.in.: Google Analytics,;
  • podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i
   produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim
   ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów.
 2. Nie ujawnimy Pani/a danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim
  Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.
 3. Z Polityką prywatności dostawców, z których usług możemy korzystać, może się Pan/i
  zapoznać pod adresem:

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

 1. Pliki cookie są krótkimi informacjami, które Serwis zapisuje w Pani/a urządzeniu w postaci
  plików tekstowych. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój
  czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje
  połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne dane. W Polityce znajdują się informacje
  dotyczące wykorzystania plików cookie w Serwisie.
 2. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookie:
  1. Session cookies – ciasteczka sesyjne
  2. Long live Cookies – ciasteczka długoterminowe
  3. Third parties cookies – ciasteczka podmiotów trzecich
 3. Korzystanie z części ww. plików cookie jest konieczne w celu dostarczania Pani/u usługi
  świadczonej drogą elektroniczną, tj. zapewnienia dostępu do Serwisu.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu telekomunikacyjnym użytkownika Serwisu pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 5. Pliki cookies mają na celu zbieranie danych dotyczących korzystania z Serwisu przez
  użytkownika, a ich głównym zadaniem jest:

  1. ułatwienie użytkownikowi korzystanie z Serwisu,
  2. dostosowywanie Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika,
  3. badanie ruchu użytkownika w ramach Serwisu.
 6. W Serwisie mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują
  własne polityki prywatności. Administrator zaleca zapoznanie się z każdą z takich polityk przed
  rozpoczęciem korzystania z innych serwisów internetowych.
 7. Pliki cookies nie przechowują informacji, które stanowią dane osobowe użytkowników
  Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.
 8. Możliwe jest dokonanie odpowiedniej zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której
  Pan/i korzysta, w taki sposób, aby uniemożliwić działanie plików cookie. Informujemy jednak, że
  może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. W tym celu należy skorzystać z
  opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję
  automatycznego odrzucania plików cookie. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Licznik jest aktualizowany po weryfikacji zgłoszeń – pod koniec dnia